سیاست حریم خصوصی

قرارداد عدم افشای اطلاعات برای مشتریان HTMLPACK

HTMLPACK برای طرح گرافیکی شما ارزش فراوانی قائل شده و از آن تنها جهت کمک به شما برای رسیدن به اهدافتان استفاده خواهد کرد. کپی-رایت طرح از آن شما باقی خواهد ماند. HTMLPACK تحت هیچ شرایطی از طرح شما بر روی سایتی دیگر استفاده نخواهد کرد، آن را به فروش نخواهد رساند و در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد داد.

تعهد ما جهت امنیت اطلاعات

جهت جلوگیری از دسترسی های غیر-مجاز و دقت در ثبت اطلاعات و همچنین اطمینان از استفاده درست از آنها ما رویه های فیزیکی، الکترونیکی و مدیریتی خاصی را جهت ایمن نمودن اطلاعاتی که بصورت آنلاین جمع آوری میشود در نظر گرفته ایم.

اطلاعاتی که بصورت آنلاین توسط ما جمع آوری میشود

این اعلان شامل تمامی اطلاعاتی که توسط صفحه پروژه و صفحات دیگر ارسال شده است خواهد شد. اطلاعات زیر جمع آوری میشود:

ما چگونه از اطلاعات شما استفاده خواهیم کرد

اطلاعات فراهم و ارسال شده توسط شما مانند تلفن تماس، آدرس ایمیل و فایل های مرجع در هنگام ثبت پروژه تنها جهت انجام پروژه و ارتباط با شما استفاده خواهد شد و این اطلاعات تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.

نحوه برقراری ارتباط با ما

در صورت وجود هر گونه سوال و یا اظهار نظر میتوانید آن را از طریق فرم تماس ارسال نمائید و یا با شماره تماس