آیا شما خدمات ساخت فروشگاه اینترنتی ارائه می‌نمائید؟

بلی. در طراحی این نوع از وب سایت‌ها عمدتا از تکنولوژی‌های PHP و Node.js استفاده می‌گردد. در پروسه ساخت فروشگاه اینترنتی، واسط کاربری ویژه‌ای جهت مدیریت فروشگاه نیز نعبیه می‌گردد. قابلیت پرداخت آنلاین توسط کاربران نیز به‌صورت پیش‌فرض منظور می‌گردد.