آیا شما خدمات طراحی وب سایت HTML5 نیز ارائه می‌نمائید؟

بلی. در پروسه طراحی وب سایت و ایجاد محتوای وب سایت به‌صورت پیش از زبان مارک‌آپ نویسی HTML5 و واسط‌های برنامه‌نویسی آن استفاده می‌گردد.