آیا شما وب سایت طراحی شده را مجددا کدنویسی می‌کنید؟

بلی, چنان‌چه وب سایتی طراحی شده دارید و تمایل دارید که مجددا کدنویسی شود و یا پروسه طراحی وب سایت با استفاده از محتوای آن از ابتدا انجام شود، لطفا تمامی فایل‌های مرتبط را (HTML, CSS, JavaScript، محتوا و تصاویر) از طریق فرم ثبت پروژه طراحی وب سایت ارسال و تغییرات مورد نظر را مطرح نمائید.