آیا نسخه 8 مرورگر IE پشتیبانی می‌شود؟

در حال حاضر تنها 2 درصد کاربران اینترنت از نسخه 8 مرورگر Internet Explorer استفاده می‌کنند، بهمین علت بصورت پیش فرض از این مرورگر و نسخه‌های پیشین آن پشتیبانی نمی‌شود. چنان‌چه کاربران شما از مرورگر IE8 استفاده می‌کنند و تمایل دارید که از این مرورگر پشتیبانی شود می‌توانید در صفحه ثبت پروژه گزینه پشتیبانی این مرورگر را انتخاب نمایید.