از چه مرورگرهایی پشتیبانی می‌‌شود؟

ما کدها را مطابق با استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب می‌نویسیم. مارک- آپ نوشته شده در همه مرورگرهای پر استفاده به درستی نمایش داده خواهد شد. یک پروژه طراحی وب سایت در مرورگرهای Internet Explorer 9+، Firefox 4+،Apple Safari 5+، Google Chrome و Opera 10+ تست خواهد شد.