از چه وسایل ارتباطی در طراحی وب سایت واکنشگرا پشتیبانی می‌گردد؟

در طی پروسه ‌طراحی وب سایت پاسخگو (واکنشگرا) ، پشتیبانی ازمرورگر‌های تلفن‌های همراه و تبلت‌ها به‌منطور فراهم‌آوردن تجربه‌ی کاربری بهینه در اولویت قرار داده می‌شود. این وب سایت ها با استفاده از ابعاد سیال و زبان استایل‌نویسی ‌CSS3 طراحی می‌گردند و از نمایش صحیح طرح در انواع نمایش‌گرهای وسایل ارتباطی از جمله موبایل‌ها و مانیتورهای کامپیوترهای رومیزی کسب اطمینان می‌گردد.