زمان انجام پروژه‌‌های طراحی وب سایت چگونه است؟

زمان معمول طراحی گرافیکی (در صورت نیاز) و انجام کدنویسی یک صفحه، هر کدام ۸ ساعت کاری می‌باشد. کدنویسی هر صفحه مطابق با پیچیدگی و خصوصیات آن، نیازمند ۳ تا ۸ ساعت کاری می‌باشد. کار بر روی پروژه طراحی وب سایت تتهاپس از شفاف‌شدن همه خصوصیات آن آغاز می‌گردد. هنگام ثبت پروژه زمان تخمین‌زده‌شده را مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید که امکان تغییر زمان انجام کار مطابق با پیچیدگی و خصوصیات پروژه وجود دارد.