نحوه پشتیبانی پروژه‌ها چگونه می‌باشد؟

به‌صورت پیش‌فرض پروژه‌های طراحی وب سایت استاتیک تا ۱۴ روز و پروژه‌های طراحی وب سایت دینامیک تا ۳۰ روز پس از اتمام کار بر روی آن تحت پشتیبانی قرار می‌گیرند. این پشتیبانی شامل رفع خطاهای احتمالی برنامه و بررسی گزارشات خطای ثبت شده می‌‌شود. چنان‌چه وب سایت یا برنامه شما نیازمند پشتیبانی طولانی مدت می‌باشد، می‌‌توانید جزئیات آن را جهت بررسی ارسال نمائید.