وجود چه اطلاعاتی هنگام ثبت پروژه طراحی وب سایت ضروری است؟

هر پروژه طراحی وب سایت منطقی و هدفمند بایستی دارای نیازمندی‌ها و خصوصیات تعریف شده‌ای باشد که بیانگر عملکرد نهائی برنامه باشند. وجود خصوصیاتی مطلوب، سرعت انجام کار بر روی پروژه را افزایش داده، به طراحی وب سایت و یا برنامه‌ای باکیفیت، کارآمد، سریع، ایمن، کاربرپسند و قابل نگهداری کمک می‌نمايد و باعث کاهش هزینه‌ها می‌گردد. لطفا هنگام ثبت پروژه طراحی وب سایت موارد زیر را مشخص نمائید: