چه تکنولوژی‌هایی در طراحی وب سایت تک‌صفحه‌ای استفاده می‌گردد؟

طراحی وب سایت تک‌صفحه‌ای عمدتا توسط ‌‌‌فریم‌ورک جاوااسکریپت Backbone انجام می‌شود. چنان‌جه مایل به‌استفاده از قریم‌ورک‌های دیگر جاوااسکریپت مانند Angular.js و یا Ember.js می‌باشید می‌نوانید گزینه‌های مورد‌نطر را در هنگام ثبت پروژه طراحی وب سایت تک صفحه‌ای گزینش نمائید. ‌از آنجا کهبرنامه نویسی جاوااسکریپت بخش عمده‌ای از خدمات ما را به خود اختصاص می‌دهد، محدودیتی در بکارگیری از نکنولوژی‌های مرتبط با جاوااسکریپت در پروسه طراحی وب سایت وجود ندارد.