چه نوع فایل مرجعی مناسب است؟

بهترین فایل‌ها، فایل‌های PSD دارای لایه، AI، EPS، PNG و TIFF می‌‌باشند. چنان‌چه فایل‌های دارای لایه موجود نباشد، فرمت‌های فلت شده مانند JPEG و یا PDF استفاده خواهد شد. لطفا برای فایل‌‌های PDF اندازه دقیق طرح را مشخص نمایید. توجه داشته‌باشید که در برخی موارد، برش فایل‌های فلت امکان پذیر و یا مناسب نمی‌باشد. برای برش فایل‌های فلت معمولا زمان بیشتری مورد نیاز است. لطفا توجه داشته باشید که فایل‌های ارسالی دارای رنگ-بندی RGB باشند. چنان چه طرح دارای رنگ‌بندی CMYK باشد ما آن را به RGB تبدیل خواهیم نمود و جهت تایید آن را برای شما ارسال خواهیم کرد.