چگونه می‌توانم برآورد هزینه طراحی وب سایت نمایم؟

شما می‌توانید در ناحیه کاربری و در هنگام ثبت پروژه طراحی وب سایت برآورد هزینه نمائید. هنگام ثبت پروژه، هزینه انجام پروژه به‌صورت اتوماتیک محاسبه می‌شود. لطفا توجه داشته‌ باشید که امکان کاهش و افزایش هزینه طراحی وب سایت مطابق با خصوصیات آن وجود دارد. در صورت وجود هر گونه سوال در مورد خدمات و نحوه انجام پروژه‌های طراحی وب سایت می‌توانید آن را از طریق فرم تماس و یا ناحیه کاربری ارسال کرده و یا با شماره ۳۷۶۲۴۱۶۹ - ۰۵۱ تماس حاصل نمایید.