چگونه می‌توانم خطاهای موجود در یک وب سایت طراحی شده را گزارش دهم؟

جهت ثبت خطا می‌توانید از پنل گزارش خطا در ناحیه کاربری استفاده نمائید. لطفا توجه داشته باشید که امکان ثبت خطا تنها زمانی میسر است که پروژه در وضعیت تحت پشتیبانی قرار داشته باشد.