نمونه کار‌ طراحی وب سایت

در لیست زیر برخی از پروژه‌های طراحی وب سایت انجام شده آمده است.

  • سفارش دهنده: شرکت تولیدی پیروزبام شرق

  • خدمات ارائه شده: طراحی وب سایت، تهیه محتوا

  • تکنولوژی‌های استفاده شده: HTML5, CSS3, JavaScript, Laravel, MySQL, Apache

  • آدرس وب سایت: http://piroozbameshargh.com