برازریفای (Browserify.js)

ابزار ساخت وب سایت

برازریفای (Broswerify) یک پکیج ساخته شده برای سکوی Node.js است. این ابزار امکان استفاده از پکیج‌های فریم ورک نود جی اس را در محیط مرورگر ممکن می‌سازد.

برازریفای به همراه وب‌پک (WebPack) دو ابزار مورد استفاده در پروسه ساخت وب سایت تک صفحه‌ای (SPA) نیز محسوب می‌گردند. وجود افزونه‌های فراوان برای این ابزار آن را به یکی از کارآمدترین ابزارهای طراحی وب سایت تبدیل نموده است.