CSS3

CSS3 نسخه سوم زبان استایل‌نویسی CSS است. این نسخه ویژگی‌های متفاوت و پیشرفته‌تری را در مقایسه با نسخه‌های پیشین ارائه نموده و قابلت‌های استایل‌نویسی اسناد را از لحاظ گرافیکی به نحوه چشمگیری ارتقاء بخشیده‌است. ماژول Media Queries زبان CSS3 امکان استایل‌نویسی اسناد، با توجه به سایز نمایشگر دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌آورد. استفاده از این تکنیک اغلب با عنوان طراحی وب سایت پاسخگو شناخته می‌شود.