HTLM5

ویرایش پنجم استاندارد اچ تی ام ال (HTML)

زبان  ابر‌متن نویسی HTML5

HTML5 نسخه پنجم زبان ابر‌متن نویسی HTML است که از آن به‌منظور تعریف و نمایش محتوا و طراحی وب سایت پیشرفته در وب جهان‌شمول ،به عنوان تکنولوژی هسته‌ای اینترنت استفاده می‌شود. HTML5 به همراه زبان استایل‌نویسی CSS3 دو تکنولوزی اخیر معرفی شده توسط کنسرسیوم وب جهان‌شمول برای طراحی وب سایت‌ حرفه‌ای محسوب می‌گردند. هدف از ایجاد این نسخه از زبان HTML گسترش قابلیت‌های این زبان به‌منظور پشتیبانی از آخرین تکنولوژی‌های چند رسانه‌ای و در عین حال معنایی‌تر و سازماندهی‌تر نمودن محتوای اسناد اینترنتی بوده‌است.

 ویژگی‌ها

HTML5 واسط های برنامه‌نویسی کاربردی و ویژگی‌های ساختاری و معنایی جدیدی را معرفی می‌نماید، برخی از این ویژگی‌ها شامل:

  • المان‌های <header>، <footer>، <nav>، <section> و<article> به منظور افزایش بار معنایی اسناد HTML

  • المان‌های <video> و <audio> به منظور نمایش ویديو و فایل‌های صوتی

  • المان <canvas> به همراه یک API ویژه به منظور فراهم‌آوردن امکان ایجاد انیمیشن‌های دوبعدی و سه‌بعدی در محیط مرورگر

  • امکان استفاده از SVG به منظور خلق گرافیک‌های وکتور به عنوان جانشینی برای المان <object>

  • و افزودن قابلیت ایجاد نرم‌افزار‌های آفلاین می‌باشد.

در همین زمینه:

خدمات طراحی وبسایت html5

استاندارد html5