انتقال وضعیت بازنما (REST)

الگو معماری وب سرویس

​​انتقال وضعیت بازنما (به انگیسی: Representational State Transfer) یک انتزاع از معماری وب گسترده جهانی است. به تعریفی دقیقتر REST یک سبک معماری متشکل از مجموعه‌ای هماهنگ از محدودیت‌های ساختاری به کار رفته در اجزاء, رابط‌ها و المان‌های اطلاعاتی در یک سیستم ابر‌رسانه ای‌ست. REST به منظور تمرکز بر روی نقش اجزاء, محدودیت‌های اعمال شده بر روی نحوه‌ی تعامل آن‌ها با دیگر اجزاء و همچنین نوع تعبیر آنها از المان‌های اطلاعاتی کلیدی, از جزئیات پیاده‌سازی اجزاء و قواعد پروتکل چشم‌پوشی می‌کند.

اصطلاح ​​انتقال وضعیت بازنما در سال ۲۰۰۰ توسط روی فیلدینگ در رساله دکتری وی در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین, معرفی و تعریف گردید. REST به منظور تعریف معماری وب مطلوب, تشخیص مشکلات ,مقایسه راه حل‌های موجود و همچنین کسب اطمینان از این‌که الحاقیات پروتکل محدودیت‌های درونی که وب را موفق می‌کند را نقض نخواهد کرد به کار گرفته می‌شود. فیلدینگ با همکاری همقطارانش، REST را درهمان دوره‌ای که مشغول کار بر روی پروتکل HTTP 1.1 و استاندارد شناسانهٔ یکنواخت منبع (به انگلیسی: Uniform Resource Identifier یا URI) بود، توسعه داد.